ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΓΛΩΣΣΑ FORTRAN

Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα γίνεται μια γενική συζήτησηπερί προγραμματισμού και γίνεται προσπάθεια να καταστεί ξεκάθαρο το γιατί χρειάζεται ο προγραμματισμός. Τα μέρη του είναι 1.Πριν το πρόγραμμα, 2.Περί FORTRAN, 3.Γράφοντας το πρόγραμμα, 4.Μεταγλωττίζοντας το πρόγραμμα, 5.Έλεγχος σφαλμάτων

1ο Μέρος Πληροφορική
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό