Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
Λογικά Διαγράμματα 4η Άσκηση  (έχει λήξει)

Να φτιάξετε έναν αλγόριθμο που θα περιγράφει πως μπορείτε να κάνετε μια χωριάτικη σαλάτα στην κουζίνα σας. (Υποθέστε ότι όλα τα υλικά βρίσκονται στο σπίτι σας, δεν χρειάζονται αγορές). 

Έναρξη: 11-11-2014 10:09
Λήξη: 11-11-2015 10:09
Λογικά Διαγράμματα 3η Άσκηση  (έχει λήξει)

Μπορείτε να φτιάξετε έναν αλγόριθμο για τον ορισμό και ενεργοποίηση του ξυπνητηριού σε ένα ρολόι; (Το ξυπνητήρι να έχει διακοπτόμενη λειτουργία ανά 9 λεπτά). 

Έναρξη: 11-11-2014 10:07
Λήξη: 11-11-2015 10:07
Λογικά Διαγράμματα 2η Άσκηση  (έχει λήξει)

Μπορείτε να φτιάξετε έναν αλγόριθμο για προγραμματισμό εγγραφής σε βίντεο/DVD σε μεταγενέστερη ημερομηνία; 

Έναρξη: 11-11-2014 10:06
Λήξη: 11-11-2015 10:06
Λογικά Διαγράμματα 1η Άσκηση  (έχει λήξει)

Σε ένα μάθημα οι φοιτητές εξετάζονται σε εργαστήριο και θεωρία, με αντιστοιχία 50/50 στον τελικό βαθμό. Το εργαστήριο αποτελείται από 3 ασκήσεις που πρέπει να παραδοθούν μέχρι τέλος του εξαμήνου. Η θεωρία εξετάζεται με γραπτές εξετάσεις (Φεβρουάριο ή Σεπτέμβριο). Μπορείτε να καθορίσετε πώς εξάγεται ο τελικός βαθμός; 

Έναρξη: 30-11-0001- 00:00
Λήξη: 30-11-0001- 00:00