Μηχανολογικό Σχέδιο - Τομές, Ημιτομές

Σχεδίαση τομής, Σχεδίαση Ημιτομής

03η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου - Μέρος 1ο

Σχεδίαση τομών-ημιτομών

03η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου - Μέρος 2ο

Σχεδίαση τομών-ημιτομών

03η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου - Μέρος 3ο

Σχεδίαση τομών-ημιτομών

03η Διάλεξη Τεχνικού Σχεδίου
Μηχανολογικό Σχέδιο - Τομές, Ημιτομές
Λυμένη άσκηση (3η Ενότητα)
Λυμένη άσκηση στον σχεδιασμό τομών
Σχέδιο για εξάσκηση (3η ενότητα)
Σχέδιο για εξάσκηση στο σχεδιασμό τομών
04η Εργαστηριακή Άσκηση Τεχνικού Σχεδίου

Σχεδιασμός 2 όψεων ημιτομής εξαρτήματος