Τεχνικό Σχέδιο (Ανοικτό Μάθημα)

Βοβός Παναγής, Τατάκης Εμμανουήλ

Περιγραφή

Περιεχόμενο ύλης μαθήματος

Εισαγωγή στο Μηχανολογικό Σχέδιο. Γράμματα κι αριθμοί. Είδη και πάχη γραμμών, σύνδεση γραμμών μεταξύ τους, τοποθέτηση διαστάσεων. Σχεδίαση όψεων από την αξονομετρική παράσταση με τη μέθοδο των ορθογώνιων προβολών. Γενικά κριτήρια διαστασιολόγησης. Διατομές κι επίπεδες τομές. Παράσταση κοχλιών και σπειρωμάτων. Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό Ηλεκτρονικό Σχέδιο. Τυποποίηση, σύμβολα. Σχεδίαση ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών διαγραμμάτων. Κανονισμοί. Σχεδίαση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Βασικές αρχές σχεδίασης κυκλωμάτων αυτοματισμού και ασθενών ρευμάτων. Ολοκληρωμένα κυκλώματα, εφαρμογές. Τυπωμένα κυκλώματα. Βασικές αρχές σχεδίασης με τη βοήθεια H/Y και του σχεδιαστικού προγράμματος CAD. Αρχιτεκτονική ενός συστήματος CAD. Περιγραφή και σχεδίαση με εντολές CAD.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εισαγωγή στο Μηχανολογικό Σχέδιο

Δισδιάστατη αποτύπωση αντικειμένου, Σχεδίαση 3 όψεων 

Σχεδίαση τομής, Σχεδίαση Ημιτομής

Τοποθέτηση Διαστάσεων

Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Υλικά εσωτερικής εγκατάστασης

Είδη Διακοπτών, Απλές εγκαταστάσεις φωτισμού

Μονογραμμικό σχέδιο σε κάτοψη οικίας, Κανόνες σχεδίασης, Ηλεκτρολογικός Πίνακας

Κυκλώματα φωτισμού με ηλεκτρονόμο, Αυτοματισμοί κλιμακοστασίου, Κουδούνια, Ηλεκτρική κλειδαριά

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο