Τεχνικές ασφαλείας
Κρυπτογράφηση: εισαγωγικές έννοιες, συμμετρική κρυπτογράφηση (αλγόριθμος Καίσαρα), ασύμμετρη κρυπτογράφηση (PGP, Diffee-Hellman), υβριδική κρυπτογράφηση (SSL). Στόχοι-ανάγκες ασφαλούς διακίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο: ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές, κρυπτογράφηση. Πιστοποίηση: ορισμοί, είδη πιστοποίησης (με συνθηματικό, με κουπόνι, βιομετρική), παραδείγματα. Μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης: βασικές έννοιες, είδη ελέγχου πρόσβασης, έλεγχος πρόσβασης σε πολιτισμικά πληροφοριακά συστήματα. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων: υδατογράφηση (βασικές έννοιες, παραγωγή-ένθεση-ανίχνευση υδατογραφήματος, τεχνικές υδατογράφησης κειμένου, εικόνας, κινούμενης εικόνας με ήχο-βίντεο, ήχου).