Διαστατική Ανάλυση - Βασικοί αδιάστατοι αριθμοί - Εφαρμογές στην εύρεση καταστατικών εξισώσεων
  • Διαστατική συμφωνία μαθηματικών περιγραφών
  • Η χρήση της Διαστατικής Ανάλυσης για την εύρεση Κατα­στατικών Εξισώσεων
  • Παράδειγμα 1: Χρήση διαστατικής ανάλυσης για εύρεση κατα­στατικής εξίσωσης στο πρόβλημα αποστράγγισης της δεξαμενής
  • Παράδειγμα 2: Εύρεση της καταστατικής εξίσωσης των ιδανικών αερίων με διαστατική ανάλυση
  • Παράδειγμα 3: Εφαρμογή διαστατικής ανάλυσης στην εύρεση της ταχύτητας ανόδου φυσαλίδων μέσα σε υγρά
Course 3.pdf
Διαστατική Ανάλυση

Διαστατική Ανάλυση