Δειγματοληψία - Ανακατασκευή Σημάτων

Δειγματοληψία Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Ανακατασκευή Σημάτων Συνεχούς Χρόνου από τα Δείγματά του, Το Φαινόμενο της Αναδίπλωσης, Επεξεργασία Σημάτων Συνεχούς Χρόνου σε Διακριτό Χρόνο

dsp_1
Δειγματοληψία