Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Εμμανουήλ Ζ.Ψαράκης

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει βασικές έννοιες της κλασικής και στατιστικής επεξεργασίας σήματος και αποτελεί βασικό μάθημα του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών του Τμήματος. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται τα ακόλουθα: Δειγματοληψία Σήματος, Φαινόμενα Αναδίπλωσης Συχνότητας, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, FFT, Κυκλική Συνέλιξη, Τεχνικές Ταχύ υπολογισμού Συνέλιξης. Σχεδιασμός Αναλογικών IIR Φίλτρων, Σχεδιασμός Ψηφιακών FIR Φίλτρων, Μέθοδος με χρήση Παραθύρων, Μέθοδος με χρήση Περιοχών Αδιαφορίας, Μέθοδος Min-Max. Σχεδιασμός IIR Ψηφιακών Φίλτρων. Ειδικές κατηγορίες Φίλτρων, Φίλτρα Εγκοπής, Φίλτρα Διαφόρισης και Ολοκλήρωσης.Στοχαστικά Σήματα και Στοχαστικές Διαδικασίες. Στατιστικές 1 ης και 2 ης Τάξης, Αυτοσυσχέτιση-Ετεροσυσχέτιση, Στασιμότητα, Εργοδικότητα, Πυκνότητα Φάσματος Ισχύος, Βέλτιστη Γραμμική Επεξεργασία Στοχαστικού Σήματος, Φίλτρα Wiener. Εκτίμηση Συχνοτικού Περιεχομένου Σήματος. Τεχνικές Εκτίμησης Φάσματος Στοχαστικού Σήματος.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα, Στόχοι, Βασικές έννοιες της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, Βασική Υπόθεση της Κλασικής Επεξεργασίας Σημάτων και η "εκμετάλευση" της ιδιότητας της συνέλιξης για την επεξεργασία των σημάτων, Διαφορετικοί Μετασχηματισμοί Fourier, Γραμμική και Κυκλική Συνέλιξη, Διαφορετικοί τύποι Συστημάτων και Φίλτρων, Στοχαστικά σήματα και Συστήματα και Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων,  Εφαρμογές. 

Δειγματοληψία Σημάτων Συνεχούς Χρόνου, Ανακατασκευή Σημάτων Συνεχούς Χρόνου από τα Δείγματά του, Το Φαινόμενο της Αναδίπλωσης, Επεξεργασία Σημάτων Συνεχούς Χρόνου σε Διακριτό Χρόνο

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier (FFT), Κυκλική Συνέλιξη, Τεχνικές Ταχύ υπολογισμού Γραμμικής Συνέλιξης μέσω Κυκλικής. 

Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου, ΙΙR και FIR συστήματα, Απόκριση Συχνότητας, πόκριση Μέτρου και Φάσης, Ιδανικές και Πρακτικές Προδιαγραφές Φίλτρων, Φίλτρα Γραμμικής Φάσης, Περιοχες Μόνιμης και Μεταβατικών αποκρίσεων Φίλτρων, Θέματα Ευστάθειας Φίλτρων.   

 Σχεδιασμός Ψηφιακών FIR Φίλτρων, Σχεδίαση με Παραθύρωση Σειρών Fourier, Μέθοδος με χρήση Παραθύρων, Μέθοδος με χρήση Περιοχών Αδιαφορίας, Μέθοδος Min-Max.

Σχεδιασμός Αναλογικών IIR Φίλτρων, Σχεδιασμός IIR Ψηφιακών Φίλτρων. Φίλτρα Butterworth, Φίλτρα Chebyshev Τύπου Ι και ΙΙ, Ελλειπτικά Φίλτρα, Σχεδίαση Φίλτρων με τεχνικές Μετασχηματισμών, Διγραμμικός Μετασχηματισμός και Τεχνική Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης. 

Ειδικές κατηγορίες Φίλτρων, Φίλτρα Εγκοπής, Φίλτρα Διαφόρισης και Ολοκλήρωσης.

 

 Στοχαστικά Σήματα και Στοχαστικές Διαδικασίες. Στατιστικές 1 ης και 2 ης Τάξης, Αυτοσυσχέτιση-Ετεροσυσχέτιση, Στασιμότητα, Εργοδικότητα, Πυκνότητα Φάσματος Ισχύος, Βέλτιστη Γραμμική Επεξεργασία Στοχαστικού Σήματος, Φίλτρα Wiener. Εκτίμηση Συχνοτικού Περιεχομένου Σήματος. Τεχνικές Εκτίμησης Φάσματος Στοχαστικού Σήματος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο