ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Θεματικές Ενότητες

Αναπαράσταση με Πλαίσια
  • Ορισμοί
  • Κληρονομικότητα
  • Συλλογισμός με Πλαίσια