ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Θεματικές Ενότητες

Ασαφείς Κανόνες
  • Ασαφή Σύνολα-Τιμές
  • Ασαφείς Κανόνες
  • Ασαφή Εξαγωγή Συμπερασμάτων