Αναγωγή Προβλήματος και Αναζήτηση
  • Αναγωγή Προβλήματος
  • Επίλυση με Αναζήτηση