Αναζήτηση
  • Ορισμός Προβλήματος
  • Τυφλή Αναζήτηση
  • Ευρετική Αναζήτηση