Στρατηγικές Ελέγχου Επίλυσης
  • Στρατηγικές επιλογής γονέων
  • Γραμμική Επίλυση
  • Στρατηγικές Απαλοιφής Προτάσεων