Λογική και Συλλογισμός
  • Η Λογική ως Γλώσσα Αναπαράστασης Γνώσης
  • Κατηγορηματική Λογική Πρώτης Τάξεως (ΚΛΠΤ)
  • Μετατροπή Φυσική Γλώσσας σε Κατηγορηματική Λογική
  • Απόδειξη Θεωρημάτων