Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογισμός
  • Δομή Ευφυούς Συστήματος
  • Γλώσσα Αναπαράστασης Γνώσης
  • Συλλογισμός