Εμβέλεια
  • Κανόνες Εμβέλειας,
  • Χρόνος Δέσμευσης Μνήμης,
  • Στοίβες Εκτέλεσης.