Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Πέρασμα Παραμέτρων  (έχει λήξει

Στόχος της άσκησης είναι η εξάσκηση των βασικών τρόπων περάσματος παραμέτρων σε υπορουτίνες (call by value κ.ο.κ), υπό την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων εμβέλειας μεταβλητών (στατικός/δυναμικός).

Έναρξη: 26-02-2015 20:46
Λήξη: 26-02-2020 20:46