Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Πέρασμα Παραμέτρων  (έχει λήξει

Στόχος της άσκησης είναι η εξάσκηση των βασικών τρόπων περάσματος παραμέτρων σε υπορουτίνες (call by value κ.ο.κ), υπό την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων εμβέλειας μεταβλητών (στατικός/δυναμικός).

Έναρξη: 26/2/15, 8:46 μ.μ.
Λήξη: 26/2/20, 8:46 μ.μ.