Τύποι Δεδομένων
  • Βασικοί Τύποι,
  • Ακολουθίες Χαρακτήρων,
  • Τύποι Απαρίθμησης,
  • Array,
  • Record,
  • Δείκτες.
Ενότητα 5 - Τύποι Δεδομένων