Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού

Ερωτήσεις Αξιολόγησης

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού"

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Για τη μεταφόρτωση 1ΜΒ με τη χρήση μιας γραμμής 8Μbps απαιτούνται (δευτερόλεπτα):

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Δεν αποτελεί γνωστική/νοητική αλλαγή που οφείλεται στη χρήση του Διαδικτύου

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η διαδικτυακή επικοινωνία σύμφωνα με τον Pervin δεν επιφέρει

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποια από τις δραστηριότητες με χρήση Wiki δεν είναι κατάλληλη για μαθητές νηπιαγωγείου

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με τον Καστελς στο πλαίσιο της διαδικτυακής εποχής

Ερώτηση 6 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιο είναι το όνομα περιοχής στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου simon@arc.harvard.gov

Ερώτηση 7 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με το Dix πλεονεκτήμα της ηλεκτρονικής γραφής δεν αποτελεί η