Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-Εισαγωγή στις ΤΠΕ¨

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Στη μνήμη RAM:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με το νόμο του Moore η υπολογιστική ισχύς αυξάνεται κατά ____ κάθε ___ μήνες.

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί λειτουργικό σύστημα;

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

____ είναι η σχηματική αναπαράσταση ενός αλγορίθμου

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

To 22 στο δεκαδικό είναι ____ στο δυαδικό

Ερώτηση 6 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποια από τις παρακάτω ερωτήσεις ΔΕΝ μας βοηθά στο να εξετάσουμε την αξιοπιστία ενός δικτυακού τόπου;

Ερώτηση 7 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η ταχύτητα ανάγνωσης κειμένου ενός ψηφιακού βιβλίου σε μια συσκευή ipad είναι;

Ερώτηση 8 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ένας υπολογιστής τύπου ταμπλέτας ____ (επιλέξτε τη λάθος πρόταση)

Ερώτηση 9 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Επιλέξτε τη μοναδική λάθος πρόταση

Ερώτηση 10 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Επιλέξτε τη μοναδική λάθος πρόταση