Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Διαδικασία απτικής απόδοσης

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία οπτικής απόδοσης είναι:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Κατά τη διαδικασία απτικής απόδοσης, τυπικά ο υπολογισμός της δύναμης ανάδρασης γίνεται χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο: