12.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Διαδικασία απτικής απόδοσης


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία οπτικής απόδοσης είναι:

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Κατά τη διαδικασία απτικής απόδοσης, τυπικά ο υπολογισμός της δύναμης ανάδρασης γίνεται χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο: