Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
2.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οπτική αντίληψη: Από το γενικό στο επιμέρους

Έναρξη: 18/6/19, 1:44 μ.μ.
Λήξη: 29/1/32, 8:20 μ.μ.
12.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Εφαρμογές απτικής αλληλεπίδρασης

Έναρξη: 21/3/17, 7:42 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:48 μ.μ.
12.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Διαδικασία απτικής απόδοσης

Έναρξη: 21/3/17, 7:42 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:46 μ.μ.
12.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η αφή ως μέσο αλληλεπίδρασης: Απτικές συσκευές

Έναρξη: 21/3/17, 7:42 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:45 μ.μ.
12.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής

Έναρξη: 21/3/17, 7:42 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:44 μ.μ.
11.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνολογία προσβασιμότητας

Έναρξη: 21/3/17, 7:42 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:41 μ.μ.
11.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Φυσικές διεπαφές με χρήση εκφράσεων, στάσης σώματος, εγκεφαλικών σημάτων

Έναρξη: 21/3/17, 7:41 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:40 μ.μ.
11.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών

Έναρξη: 21/3/17, 7:41 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:38 μ.μ.
11.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οπτικές διεπαφές και ανθρώπινες χειρονομίες

Έναρξη: 21/3/17, 7:41 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:37 μ.μ.
10.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Σύνταξη έκθεσης ευχρηστίας

Έναρξη: 21/3/17, 7:41 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:36 μ.μ.
10.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Διερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Έναρξη: 21/3/17, 7:41 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:34 μ.μ.
10.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Έναρξη: 21/3/17, 7:41 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:32 μ.μ.
10.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Έναρξη: 21/3/17, 7:40 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:31 μ.μ.
10.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Κατηγοριοποίηση μεθόδων και δεδομένων αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Έναρξη: 21/3/17, 7:40 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:28 μ.μ.
9.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων: Το μοντέλο Model-View-Controller (MVC)

Έναρξη: 21/3/17, 7:40 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:27 μ.μ.
9.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Συμβολισμός ενεργειών χρήστη (UAN)

Έναρξη: 21/3/17, 7:40 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:25 μ.μ.
9.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Διάγραμμα καταστάσεων

Έναρξη: 21/3/17, 7:39 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:24 μ.μ.
9.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21/3/17, 7:39 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:23 μ.μ.
9.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Προδιαγραφές ευχρηστίας: Δείκτες ευχρηστίας

Έναρξη: 21/3/17, 7:39 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:20 μ.μ.
9.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας

Έναρξη: 21/3/17, 7:39 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:10 μ.μ.
8.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οργάνωση πληροφορίας και ταξινόμηση καρτών

Έναρξη: 21/3/17, 7:39 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:08 μ.μ.
8.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Δημιουργία πρωτοτύπων

Έναρξη: 21/3/17, 7:39 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:05 μ.μ.
8.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Παραδείγματα συλλογών κανόνων

Έναρξη: 21/3/17, 7:39 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:03 μ.μ.
8.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21/3/17, 7:38 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 4:02 μ.μ.
7.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Τεχνικές ανάλυσης χρηστών και εργασιών

Έναρξη: 21/3/17, 7:38 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:55 μ.μ.
7.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ανάλυση εργασιών

Έναρξη: 21/3/17, 7:38 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:54 μ.μ.
7.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ανάλυση χρηστών

Έναρξη: 21/3/17, 7:38 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:51 μ.μ.
7.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και ανθρωποκεντρική σχεδίαση

Έναρξη: 21/3/17, 7:38 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:46 μ.μ.
7.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η έννοια της σχεδίασης (design)

Έναρξη: 21/3/17, 7:38 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:45 μ.μ.
6.8 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Γλώσσες εντολών

Έναρξη: 21/3/17, 7:38 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:44 μ.μ.
6.7 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Φόρμες και παράθυρα διαλόγου

Έναρξη: 21/3/17, 7:37 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:36 μ.μ.
6.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οργάνωση πληροφορίας, Θεωρία αναζήτησης πληροφορίας, Πληροφοριακή οσμή

Έναρξη: 21/3/17, 7:37 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:26 μ.μ.
6.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού

Έναρξη: 21/3/17, 7:37 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:17 μ.μ.
6.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων

Έναρξη: 21/3/17, 7:37 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:16 μ.μ.
6.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Απευθείας χειρισμός: Βασικές αρχές σχεδιασμού

Έναρξη: 21/3/17, 7:37 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:04 μ.μ.
6.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Απευθείας χειρισμός: Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και προβληματισμοί

Έναρξη: 21/3/17, 7:36 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:02 μ.μ.
6.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21/3/17, 7:36 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 3:00 μ.μ.
5.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία

Έναρξη: 21/3/17, 7:36 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 2:59 μ.μ.
5.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Συσκευές εξόδου: Οθόνες

Έναρξη: 21/3/17, 7:36 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 2:57 μ.μ.
5.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Συσκευές εισόδου: Δεικτικές συσκευές

Έναρξη: 21/3/17, 7:36 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 2:55 μ.μ.
5.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Συσκευές εισόδου: Πληκτρολόγιο

Έναρξη: 21/3/17, 7:36 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 2:53 μ.μ.
4.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα

Έναρξη: 21/3/17, 7:36 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 2:50 μ.μ.
4.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές

Έναρξη: 21/3/17, 7:35 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 2:48 μ.μ.
4.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασιών

Έναρξη: 21/3/17, 7:35 μ.μ.
Λήξη: 1/2/32, 2:45 μ.μ.
4.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

οντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21/3/17, 7:35 μ.μ.
Λήξη: 30/1/32, 4:22 μ.μ.
3.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Το μοντέλο GOMS

Έναρξη: 21/3/17, 7:34 μ.μ.
Λήξη: 30/1/32, 4:18 μ.μ.
3.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το κινητήριο υποσύστημα και ο κύκλος αντίληψη-αναγνώριση-δράση

Έναρξη: 21/3/17, 7:34 μ.μ.
Λήξη: 30/1/32, 4:16 μ.μ.
3.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το γνωστικό υποσύστημα

Έναρξη: 21/3/17, 7:34 μ.μ.
Λήξη: 30/1/32, 4:13 μ.μ.
3.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Το αισθητήριο υποσύστημα

Έναρξη: 21/3/17, 7:33 μ.μ.
Λήξη: 30/1/32, 4:11 μ.μ.
3.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή: Εισαγωγή και επισκόπηση

Έναρξη: 21/3/17, 7:33 μ.μ.
Λήξη: 27/1/32, 4:09 μ.μ.
2.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής

Έναρξη: 21/3/17, 7:33 μ.μ.
Λήξη: 31/12/32, 12:00 π.μ.
2.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η γνωστική λειτουργία της προσοχής

Έναρξη: 21/3/17, 7:32 μ.μ.
Λήξη: 30/1/32, 4:06 μ.μ.
2.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Οπτική αντίληψη: Από το επιμέρους στο γενικό

Έναρξη: 21/3/17, 7:32 μ.μ.
Λήξη: 30/1/32, 3:56 μ.μ.
2.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ερεθίσματα και ανθρώπινες αισθήσεις

Έναρξη: 21/3/17, 7:31 μ.μ.
Λήξη: 26/1/32, 8:14 μ.μ.
1.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ευχρηστία και ανθρωποκεντρική σχεδίαση

Έναρξη: 21/3/17, 7:31 μ.μ.
Λήξη: 29/1/32, 8:04 μ.μ.
3.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Μοντέλα ερεθίσματος απόκρισης

Έναρξη: 21/3/17, 7:31 μ.μ.
Λήξη: 31/1/32, 4:01 μ.μ.
1.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Έναρξη: 21/3/17, 7:29 μ.μ.
Λήξη: 29/1/32, 7:59 μ.μ.
1.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η σημασία της καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων

Έναρξη: 28/1/15, 5:10 μ.μ.
Λήξη: 28/1/32, 5:10 μ.μ.
1.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Η επιστήμη της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Έναρξη: 28/1/15, 5:02 μ.μ.
Λήξη: 28/1/32, 5:02 μ.μ.