Τεχνολογία προσβασιμότητας

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η προσβασιμότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε ποιά περίπτωση ένας υπερσύνδεσμος με ετικέτα «Περισσότερα» σε μία ειδησεογραφική ιστοσελίδα πληροί τις απαιτήσεις για προσβασιμότητα;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ο αναγνώστης οθόνης (screen reader) είναι:

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Επιλέξτε τη μοναδική λάθος πρόταση όσον αφορά στην προσβασιμότητα.

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Έχετε αναλάβει την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος σας έχει ζητήσει να χρησιμοποιείτε κόκκινο χρώμα στην τιμή για τα προϊόντα που θα είναι σε έκπτωση. Εσείς του απαντάτε ότι: