11.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Τεχνολογία προσβασιμότητας


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η προσβασιμότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σε ποιά περίπτωση ένας υπερσύνδεσμος με ετικέτα «Περισσότερα» σε μία ειδησεογραφική ιστοσελίδα πληροί τις απαιτήσεις για προσβασιμότητα;

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ο αναγνώστης οθόνης (screen reader) είναι:

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Επιλέξτε τη μοναδική λάθος πρόταση όσον αφορά στην προσβασιμότητα.

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Έχετε αναλάβει την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος σας έχει ζητήσει να χρησιμοποιείτε κόκκινο χρώμα στην τιμή για τα προϊόντα που θα είναι σε έκπτωση. Εσείς του απαντάτε ότι: