Τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με τον Stokoe, σημαντικά χαρακτηριστικά για την αναγνώριση μίας ανθρώπινης χειρονομίας είναι τα εξής:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Πόσες κάμερες χρειαζόμαστε κατ? ελάχιστο για την ορθή αναγνώριση μίας δεικτικής χειρονομίας;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε μία χειρονομία επικοινωνίας, η περισσότερη πληροφορία εμπεριέχεται: