Οπτικές διεπαφές και ανθρώπινες χειρονομίες

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω είναι σημαντικό στο πλαίσιο του σχεδιασμού οπτικών διεπαφών:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των χειρονομιών είναι ο διαχωρισμός τους σε: