Σύνταξη έκθεσης ευχρηστίας

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το πρότυπο Common Industry Format (CIF) ISO 25062 ορίζει: