Πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το πρωτόκολλο έκφρασης σκέψης υποκειμένων (think-aloud protocol):

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι συσκευές eye-tracking επιτρέπουν ακριβή εκτίμηση της κίνησης των οφθαλμών με αποτέλεσμα να καταγράφονται:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά από τις παρακάτω τεχνικές αξιολόγησης διεπιφανειών χρήστη προϋποθέτει τη συμμετοχή τελικών χρηστών;