10.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Κατά την εφαρμογή του γνωσιακού περιδιαβάσματος προσπαθεί κανείς να απαντήσει σε ____ συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Έστω ότι ένα πρόβλημα έχει βαθμολογηθεί με 1 στην κλίμακα που προτείνει ο Nielsen. Τι σημαίνει αυτό;

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιός από τους παρακάτω δεν είναι κανόνας ευρετικής αξιολόγησης;

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος αναφορικά με την ευρετική αξιολόγηση;