Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Κατά την εφαρμογή του γνωσιακού περιδιαβάσματος προσπαθεί κανείς να απαντήσει σε ____ συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Έστω ότι ένα πρόβλημα έχει βαθμολογηθεί με 1 στην κλίμακα που προτείνει ο Nielsen. Τι σημαίνει αυτό;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιός από τους παρακάτω δεν είναι κανόνας ευρετικής αξιολόγησης;

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος αναφορικά με την ευρετική αξιολόγηση;