Κατηγοριοποίηση μεθόδων και δεδομένων αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Τα κύρια είδη αξιολόγησης ευχρηστίας ενός συστήματος είναι:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε ποιά κατηγορία δεδομένων ευχρηστίας ανήκει η γαλβανική απόκριση δέρματος (GSR) του χρήστη;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης διεπιφανειών χρήστη απαιτεί μόνο τη συμμετοχή ειδικών ευχρηστίας;

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Μια προσέγγιση ομαδοποίησης των μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας μπορεί να γίνει σε δύο μεγάλες κατηγορίες: