Υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων: Το μοντέλο Model-View-Controller (MVC)

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Με βάση την MVC αρχιτεκτονική υλοποίησης λογισμικού, υπάρχουν: