Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Συμβολισμός ενεργειών χρήστη (UAN)

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

H UAN αναπαράσταση της ενέργειας «μετακίνηση δρομέα στην περιοχή του αντικειμένου Χ» είναι:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

H UAN αναπαράσταση Μ^v σημαίνει: