Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Μία από τις τεχνικές προδιαγραφής αλληλεπίδρασης χρηστών με διαδραστικά συστήματα είναι: