9.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Μία από τις τεχνικές προδιαγραφής αλληλεπίδρασης χρηστών με διαδραστικά συστήματα είναι: