Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω αποτελεί έναν στόχο ευχρηστίας για ένα διαδραστικό σύστημα;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιές από τις παρακάτω παραμέτρους ευχρηστίας κατά Nielsen είναι οι πλέον σημαντικές για έναν έμπειρο χρήστη;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιές από τις παρακάτω παραμέτρους ευχρηστίας κατά Nielsen είναι οι πλέον σημαντικές για έναν αρχάριο χρήστη;

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η ευχρηστία κατά ISO 9241 συνίσταται στην: