9.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιό από τα παρακάτω αποτελεί έναν στόχο ευχρηστίας για ένα διαδραστικό σύστημα;

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιές από τις παρακάτω παραμέτρους ευχρηστίας κατά Nielsen είναι οι πλέον σημαντικές για έναν έμπειρο χρήστη;

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιές από τις παρακάτω παραμέτρους ευχρηστίας κατά Nielsen είναι οι πλέον σημαντικές για έναν αρχάριο χρήστη;

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η ευχρηστία κατά ISO 9241 συνίσταται στην: