Οργάνωση πληροφορίας και ταξινόμηση καρτών

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η τεχνική της ταξινόμησης καρτών συνεισφέρει _____ σύμφωνα με το νοητικό μοντέλο των χρηστών.

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε μία ταξινόμηση καρτών κλειστού-τύπου:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Από πόσες κάρτες και πάνω ένα πείραμα ταξινόμησης καρτών γίνεται εξαιρετικά πολύπλοκο τόσο κατά τη φάση της εκτέλεσης όσο και κατά τη φάση της ανάλυσης;