Δημιουργία πρωτοτύπων

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Στο σχεδιασμό λογισμικού το πρωτότυπο είναι:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Στο σχεδιασμό λογισμικού τα πρωτότυπα κατηγοριοποιούνται ως:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η κατασκευή πρωτοτύπων (επιλέξτε τη μοναδική λάθος πρόταση):

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Η πιστότητα ορίζεται ως ο βαθμός: