Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Εισαγωγή και επισκόπηση

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι οδηγίες/κανόνες σχεδίασης: