7.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Τεχνικές ανάλυσης χρηστών και εργασιών


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Επιλέξτε τη μοναδική σωστή πρόταση αναφορικά με τη μέθοδο της μελέτης πεδίου.

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος αναφορικά με την τεχνική Ομάδων Εστίασης (Focus Groups);

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σε ποιές βασικές κατηγορίες χωρίζονται οι συνεντεύξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης απαιτήσεων μίας εφαρμογής λογισμικού