Μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και ανθρωποκεντρική σχεδίαση

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε ποιό από τα παρακάτω μοντέλα σχεδιασμού συστημάτων λογισμικού κάθε φάση συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία φάση αξιολόγησης του συστήματος;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Κατά τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων εστιάζουμε στο:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω μοντέλα σχεδιασμού συστημάτων λογισμικού είναι το πλέον ακατάλληλο για την ανάπτυξη ισχυρά αλληλεπιδραστικών συστημάτων;

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε ποιό από τα παρακάτω μοντέλα σχεδιασμού συστημάτων λογισμικού η ανάπτυξη ενός συστήματος περιγράφεται ως μία εξελικτική διαδικασία βελτίωσης μιας αρχικής έκδοσης του συστήματος;