Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Γλώσσες εντολών

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε ποιά από τις παρακάτω εφαρμογές θα επιλέγατε να χρησιμοποιήσετε το στυλ αλληλεπίδρασης φυσική γλώσσα;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό αναφορικά με το στυλ αλληλεπίδρασης γλώσσα εντολών;