Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Φόρμες και παράθυρα διαλόγου

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι βασικές οδηγίες σχεδιασμού για φόρμες συνιστούν να:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό αναφορικά με το στυλ αλληλεπίδρασης συμπλήρωση φορμών;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι βασικές οδηγίες σχεδιασμού για φόρμες συνιστούν να: