Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με έναν εμπειρικό κανόνα σχεδιασμού, ο αριθμός των επιλογών σε ένα μενού πρέπει να είναι:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

οιό από τα παρακάτω είναι σωστό αναφορικά με το στυλ αλληλεπίδρασης μενού επιλογών;