6.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος αναφορικά με τις συστάσεις των βασικών αρχών σχεδίασης εικονιδίων;