Απευθείας χειρισμός: Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και προβληματισμοί

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε ένα περιβάλλον απευθείας χειρισμού οι ενέργειες του χρήστη πάνω σε αντικείμενα ενδιαφέροντος:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό αναφορικά με το στυλ αλληλεπίδρασης απευθείας χειρισμού;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος αναφορικά με το στυλ αλληλεπίδρασης απευθείας χειρισμού;