Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σήμερα, το κυρίαρχο στυλ αλληλεπίδρασης είναι:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το πιο παλιό ιστορικά στυλ αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή είναι: