5.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ο κύριος λόγος που δεν υπάρχει διαδεδομένη χρήση της ομιλίας για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή είναι επειδή: