Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ο κύριος λόγος που δεν υπάρχει διαδεδομένη χρήση της ομιλίας για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή είναι επειδή: