Συσκευές εξόδου: Οθόνες

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των οθονών;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή αναφορικά με την αναγνωσιμότητα κειμένου σε οθόνες;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί είδος οθόνης;