Συσκευές εισόδου: Δεικτικές συσκευές

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά από τις παρακάτω συσκευές αλληλεπίδρασης δεν είναι δεικτική συσκευή;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των δεικτικών συσκευών είναι: