Συσκευές εισόδου: Πληκτρολόγιο

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω πληκτρολόγια συναντάται συχνότερα σε διαδραστικά συστήματα;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιά από τις παρακάτω συσκευές κειμένου θα επιλέγατε για ένα σύστημα τήρησης πρακτικών δικαστηρίου;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Στο πληκτρολόγιο Dvorak παρατηρείται ________ συγκριτικά με το πληκτρολόγιο QWERTY.