Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με τον Norman, υπάρχουν δύο βασικά χάσματα στη διάδραση χρήστη-συστήματος:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω στάδια του μοντέλου Norman των 7 σταδίων εκτελείται πρώτο (σε σχέση με τα υπόλοιπα);