Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασιών

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Κατά την KLM ανάλυση, πόσους τελεστές Κ θα καταγράφατε για την εισαγωγή του email myEmail@upatras.gr σε μία διαδικτυακή φόρμα δημιουργίας λογαριασμού σε ένα ιστολόγιο; (υποθέστε ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί το Caps Lock για να εισάγει κεφαλαίους χαρακτήρες).

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Αν υποθέσουμε ότι ο χρήστης έχει ήδη τα χέρια του στο ποντίκι και ο δείκτης βρίσκεται ήδη πάνω από το αντικείμενο προς μετακίνηση, ο χρόνος που χρειάζεται ο χρήστης για μία ενέργεια συρσίματος και εναπόθεσης (drag-and-drop) κατά KLM είναι ο εξής:

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Να υπολογίσετε με το μοντέλο KLM το χρόνο που χρειάζεται ένας έμπειρος σε δακτυλογράφηση χρήστης για να πατήσει ένα κουμπί με ετικέτα Αναζήτηση σε μία διαδικτυακή φόρμα αναζήτησης καταλύματος.

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με την KLM ανάλυση, ένα διπλό κλικ στο ποντίκι απαιτεί: