4.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασιών


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Κατά την KLM ανάλυση, πόσους τελεστές Κ θα καταγράφατε για την εισαγωγή του email myEmail@upatras.gr σε μία διαδικτυακή φόρμα δημιουργίας λογαριασμού σε ένα ιστολόγιο; (υποθέστε ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί το Caps Lock για να εισάγει κεφαλαίους χαρακτήρες).

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Αν υποθέσουμε ότι ο χρήστης έχει ήδη τα χέρια του στο ποντίκι και ο δείκτης βρίσκεται ήδη πάνω από το αντικείμενο προς μετακίνηση, ο χρόνος που χρειάζεται ο χρήστης για μία ενέργεια συρσίματος και εναπόθεσης (drag-and-drop) κατά KLM είναι ο εξής:

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Να υπολογίσετε με το μοντέλο KLM το χρόνο που χρειάζεται ένας έμπειρος σε δακτυλογράφηση χρήστης για να πατήσει ένα κουμπί με ετικέτα Αναζήτηση σε μία διαδικτυακή φόρμα αναζήτησης καταλύματος.

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σύμφωνα με την KLM ανάλυση, ένα διπλό κλικ στο ποντίκι απαιτεί: